Praza no Barrio de Ribadavia

Encargo e situación de partida
A finais do ano 2018 recibimos o encargo por parte do Concello de Vigo de realizar unha intervención sobre unha pequena área de espacio público situada no barrio de Ribadavia da cidade de Vigo.
Esta zona da cidade pertence á parroquia de San Roque, é un barrio de viviendas sociais históricamente moi esquecido e marxinado, pero cun profundo arraigo e sentido de vecindade. Nos últimos anos foi obxeto dunha intervención por parte do Concello de Vigo, onde se lle dotou das infraestructuras das que carecía (saneamento, alumeado público). Fruto desta intervención xurdiu por parte da veciñanza a intención de mellorar e facer un mural nunha medianeira que quedou á vista logo do derrubo dunha vivenda. A petición dos vecinos é escoitada polo Concello que decide levar a cabo dita intervención trasladándonos a nós o encargo.
O encargo recollía por tanto a demanda dos veciños de empregar unha das medianeiras como soporte para un mural e a intención por parte do Concello de aportar algo máis á intervención. A limitación que se nos plantexaba pasaba por adaptarse ao ámbito sinalado, ao mural que faría un artista e a disposición dun presuposto modesto.
Ao chegar alí, o espazo que nos atopamos foi unha gran explanada de formigón feita en dous tramos, un talude cara a medianeira que acumulaba lixo e humidade e moitas prazas de aparcamento. Logo da nosa visita ao barrio e de falar cos vecinos, a idea estaba clara: facer espacio público, facer praza.

Fotografía de un aparcamiento
Fotografía antigua de un aparcamiento

Ideas de proxecto
A intención pola nosa parte para o espazo foi sempre a de conseguir un espazo público estancial de certa calidade e a de dar soporte digno para o mural que se plantexaba. Entendendo isto, oproxecto vertébrase con 6 ideas claras:
_Eliminar parte das prazas de aparcamento existentes, o que permitirá crear un espazo público sen interferencias.
_Poñer en relación a nova praza co parque existente adxacente, enriba da rúa Pizarro.
_Potenciar o espazo estancial a través da vexetación coa plantación de 5 árbores, dous deles de gran porte que posibiliten a formación de sombras e que á súa vez confinen mellor o espazo e o protexan dos coches. As especies escollidas serán caducifolias e aportarán diferentes cores co paso das estacións.
_Sanea-lo talude existente coa medianeira, dignifica-lo encontro co pavimento e aportar luz “dende abaixo” ao mural. Faranse dous niveles e aproveitarase para conduci-las pluviais soterradas.
_Extender o mural polo pavimento de formigón con cores en comunión coas empregadas no mural i emulando a perspectiva proposta polo muralista.
_Permeabilizar o pavimento de formigón existente a través de perforacións cilíndricas. Isto favorecerá a desaparición das escorrentías en superficie e aportará humidade ao subsolo. Aproveitaranse estas perforacións para plantar especies vexetais reptadoras que colonicen de xeito controlado o espazo e compitan coa “dureza” do aspecto do formigón.

Proyecto para mejorar la calle
Diseño de un proyecto para la vía pública

Fotografía do semisoto coa entrada de luz da triple altura pola esquerda e da porta de acceso pola dereita

Fotografía de una calle con un mural
Fotografía de un mural
Fotografía de unas escaleras públicas
Fotografía de una calle con plantas
Fotografía de una planta
Fotografía de plantas en la vía pública

Arquétipos! tienen su sede en Vigo pero trabaja en obras en toda Galicia.

Nuestra oficina central está en Espacio Nido, espacio de coworking. En este local  desarrollamos nuestra actividad como arquitectos a la vez que lo gestionamos, compartiéndolo con otras empresas de otras disciplinas con las que colaboramos habitualmente.

Estudio de arquitectura en Vigo.
Rúa Ferrería 25 Bajo. CP:36202. Vigo.

Móvil: +34 649 324 824 (Ramón Viéitez)
Móvil: +34 651 535 628 (Alberto Cebral)
Móvil: +34 620 973 765 (Jacobo Formoso)
Móvil: +34 626 448 427 (Brais Barreiro)

quetipos@gmail.com


Proyectos:

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio web. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.